SmVaK Ostrava modernizují čistírny na Novojičínsku

Ve štramberské části Kanada modernizace za 27 milionů finišuje, v Kopřivnici naopak investice za 39 milionů korun začíná. Zde budou vodohospodáři stavět dosazovací nádrž. Díky tomu se podle mluvčího SmVaK Ostrava Marka Síbrta zlepší efektivita provozu a dále zvýší kvalita vyčištěné vody. Hotovo by mělo být do konce roku.

„Technologické zařízení i stavební část čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě již vykazovaly po letech spolehlivého provozu známky opotřebení. Kapacita byla navýšena z původních 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu mohou být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality. Rekonstruováno bylo hrubé předčištění, vybudován byl nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem. Došlo tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu, což je jeden z dalších příspěvků naší společnosti pro zkvalitňování životního prostředí v regionu,“ sdělil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jana Tlolka.

V kopřivnické čistírně pak byla zahájena výstavba dosazovací nádrže s předpokládanými náklady 39 miliony korun. Ta bude dokončena na konci roku. Podle Síbrta je důvodem pro investici potřeba navýšení doby zdržení aktivační směsi v dosazovacích nádržích čistírny, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot, které mají zásadní vliv na parametry vyčištěné vody, především v oblasti nerozpuštěných látek.

„V současnosti čistírna disponuje dvěma nádržemi s rozdílnými objemy, navíc technické parametry již nesplňují požadavky s ohledem na zatížení z hlediska objemu čištěných vod. To nám neumožňuje plně využívat kapacitu účinné technologie kaskádové aktivační nádrže. V případě, že je z provozních důvodů nezbytné jednu z dosazovacích nádrží dočasně odstavit, není zajištěna potřebná doba zdržení čištěné vody k tomu, abychom zcela účinně separovali aktivovaný kal. Je také nezbytné přihlédnout k malé vodnosti toku, kam vyčištěná voda z čistírny odtéká. Vybudováním nádrže navíc budeme připraveni na to, abychom v budoucnu čistili odpadní vodu pro obyvatele Mniší a Vlčovic, kde město Kopřivnice buduje kanalizační síť,“ řekl dále Tlolka.

Podle Síbrta bude nová dosazovací nádrž hluboká 4,3 metru, délka bude přesahovat 29 metrů a šířka 14 metrů, účinná plocha pak dosáhne 357,5 metru čtverečních a objem přesáhne 1500 kubíků. „Dosazovací nádrž je řešena jako podélná se dvěma koridory a kalovými jímkami s vystrojením zajišťujícím stírání dna i hladiny, včetně souvisejících propojovacích potrubí do stávající části biologické části provozu. Součástí investice je výstavba a vystrojení elektrické rozvodny s doplněním systému řízení technologických procesů,“ doplnil Tlolka.

Na Novojičínsku letos firma proinvestuje zhruba 90 milionů korun. Více než 60 milionů korun letos v regionu SmVaK Ostrava investují do zajištění dodávek pitné vody, zhruba 31 milionů pak do odvádění a čištění vody odpadní. SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11,6 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 683 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Scroll to Top