Reakce SPÚ na tiskovou zprávu MŽP

Ministr životního prostředí Richard Brabec vyzval Státní pozemkový úřad (SPÚ) k čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). SPÚ však upozorňuje, že většina připravených projektů nesplňuje nastavená pravidla probíhajících programů OPŽP a z nabízené miliardy má šanci v takto krátkém termínu vyčerpat přibližně desetinu. Podle úřadu je třeba také uvést na pravou míru zavádějící informaci, že by nabízená jedna miliarda měla být připravena výhradně pro SPÚ. V plném znění proto publikujeme vyjádření Státního pozemkového úřadu.

„Náš příděl evropských peněz v Programu rozvoje venkova jsme již zcela vyčerpali a nabízí se možnost čerpání z programů OPŽP, který má ve svých fondech před koncem programového období 2016-2020 k dispozici dosud nevyčerpané prostředky. My s čerpáním rádi pomůžeme. Získání dotace však není automatické. Je třeba si uvědomit, že naše projekty jsou navržené v dlouholetém procesu pozemkových úprav, odsouhlasené vlastníky půd i zástupci obcí. Oni určují, jaké projekty jsou pro jejich obec prioritní. Často realizujeme velké technické projekty, které mají zcela jiné parametry než projekty podporované v programech OPŽP,“ vysvětlil ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba.

Ředitel Vrba opakovaně upozorňuje, že pravidla OPŽP nejsou určena na realizace projektů navržených v pozemkových úpravách. Šanci získat dotaci z fondů OPŽP má jen zlomek z připravených projektů. Měnit pravidla udělování dotací před koncem programového období navíc není možné.

„Nerad bych, aby si veřejnost myslela, že nemáme o nabízené peníze zájem, opak je pravdou. Žádná částka v programech OPŽP ale není alokována jen pro žádosti SPÚ. Náš úřad má v procesu postavení běžného žadatele o dotaci jako kdokoliv jiný. V loňském roce jsme absolvovali pilotní projekt ve spolupráci s OPŽP a pomohli jsme vyčerpat 21 milionů na výstavbu retenční nádrže ve Vítonicích u Bystřice pod Hostýnem. Letos jsme podali už 9 žádostí v celkové hodnotě 113 milionů korun. Z toho k šesti žádostem má OPŽP výhrady. Tyto žádosti přepracováváme a pokusíme se je předložit znovu. Určitě ale tímto způsobem nemůžeme vyčerpat z fondů OPŽP avizovanou miliardu korun,“ řekl Martin Vrba.

Scroll to Top