Temné Ohře protékající hornickým městem

Sokolov ležící na západě Čech mezi Karlovými Vary a Františkovými Lázněmi na dálnici směřující k německým hranicím je tradičně vnímáno jako centrum hnědouhelného revíru s poškozeným životním prostředím a jako nepříliš atraktivní místo pro návštěvu. A je to škoda, protože tady lze narazit na leccos zajímavého. Řeka Ohře pérotékající městem v blízkosti centra mu dodává zvláštní atmosféru.

Třiadvacetisícové město ze západu lemované jezer Medard vzniklém po ukončení těžby hnědého uhlí ve stejnojmenném lomu a ze severu stále činným lomem Jiří má také zajímavé historické centrum, kterým protéká řeka Ohře, do něhož se vlévá říčka Svatava. Okolí vodního toku přidává městu zvláštní atmosféru.
Ohře přitéká do Sokolova od jihu od Citic a elektrárny Tisová. Ano, zde se o nějaké romantické kráse hovořit nedá. Ale předtím, než dorazí ke kapucínskému klášteru a zámku v centru města, obtéká Ohře arboretum Antonín vzniklé na výsypce bývalého hnědouhelného dolu v sedmdesátých letech minulého století. Na téměř padesáti hektarech postupně vznikla unikátní lesní plocha s více než dvěma sty druhy dřevin.

Bývalý kapucínský klášter ze 17. století v současnosti slouží jako kulturní centrum. Před klášterem stojí barokní kostel Nejsvětější Trojice. Původně hřbitovní kaple byla naposledy rekonstruována před více než dvaceti lety a dnes slouží pravoslavným věřícím. A co je důležité. U kláštera a kostela funguje také Pivovar Permon. Nakoupit tu můžete kromě řadu pivních speciálů i řadu regionálních gurmánských specialit.
Přes silnici za budovou střední školy je možné se projít v zámeckém parku. V současnosti se v něm nachází muzeum s expozicí historie, umění a přírody regionu, ale také významu hornictví pro kraj.

Kolem Ohře tekoucího padesát metrů – nebo dvě ulice, chcete-li – od Starého náměstí vede cyklostezka. Podvečer po dešti působí voda v řece temně, i když se od ní odráží sluneční paprsky. Na opačné straně řeky je park s loděnicí, půjčovnou lodí, přístřešky. Tady přitéká do Ohře říčka Svatava.
Tok Ohře se následně obrací na západ a směřuje mezi uhelným lomem a chemickým závodem k jedné z největších turistických atrakcí Karlovarského kraje – Lokti.
Samotné náměstí v Sokolově má dominantu v podobě historické renesanční radnice města z poloviny šestnáctého století, která byla následně přestavěna po požáru v třicátých letech sedmnáctého století. V centru náměstí stojí barokní Mariánský sloup a kašna se sochou sokolníka. Ten je se sokolem v ruce a psem u nohou podle pověsti zakladatelem města.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top