Tkáč: Přistupujeme k vodohospodářství komplexně

Povodí Odry se do staveb snaží začlenit nejrůznější ekologická opatření. V souladu s Plánem dílčího povodí Horní Odry vodohospodáři připravují akce typu říčních revitalizací nebo zlepšení průchodnosti migračních překážek. Zaměřili jsme se také na komentář generálního ředitele Povodí Odry Jiřího Tkáče.

Revitalizační a ekologická opatření realizují jako součást výstavby suchých nádrží, zejména na přítocích a v jejich zátopě. Jen na tyto akce bylo v posledních letech vynaloženo asi 26 milionů korun. „Jsme podnik, který se intenzivně věnuje ekologii a životnímu prostředí. V posledních letech jsme zhotovili řadu revitalizací toků a rybochodů. Mnohá přírodě blízká opatření financujeme z vlastních zdrojů, kdy například v rámci rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici byl vybudován nový rybochod. Snažíme se k vodnímu hospodářství přistupovat komplexně, systematicky a dlouhodobě, a to z toho důvodu, že se cíle a opatření k jejich dosažení vzájemně prolínají, mají přesah do řady lidských činností a oborů a příprava opatření, jejich zhotovení a následný účinek je převážnou časovou záležitostí více let,“ vysvětlil generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Scroll to Top