Královéhradečtí vodohospodáři dostanou ochranné prostředky proti COVID-19

Proběhlo setkání generálního ředitele Královéhradecké provozní, Jakuba Hanzla, se starostou Náchoda a místopředsedou VaK Náchod, Janem Birke. Výsledkem je, že královéhradečtí vodohospodáři dostanou základní ochranné prostředky.

„Riziko nastává pro osoby, které se pohybují v kanalizaci a tam, kde vzniká aerosol z odpadní vody. COVID-19 vyloučený močí přežívá zhruba 2 dny, při vyloučení stolicí je to zhruba týden až 14 dní. Přenos na člověka z exkrementů zatím není znám. Vodohospodáři patří mezi klíčové profese. A spolu se zdravotníky, záchranáři, hasiči, policisty a například prodavači stojí v první linii aktuálního boje s virem. Do terénu musí, protože vodu na home-office zkrátka nezajistíte,“ vysvětlil Jakub Hanzl.

Podle Jana Birke problémy v současné situaci nemají jen města a zdravotnická zařízení, ale také vodárenské firmy, které se starají o každodenní potřeby odběratelů. „Proto jsem nabídl pomoc kolegovi vodohospodáři, generálnímu řediteli Královéhradecké provozní, Jakubu Hanzlovi, s vybavením ochrannými prostředky pro své kolegy a zaměstnance této vodárenské společnosti,“ potvrdil Jan Birke.

Vodohospodáři rovněž zřídili krizové štáby a aktivovali pandemické plány. Primárním úkolem pro ně zůstává bezproblémové zajištění odběratelů pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadní vody. „Je třeba stále myslet na to, že plynulé zásobování vodou patří nejen k životně důležitým potřebám obyvatelstva, ale je také nutností pro hladké fungování zdravotnictví. Obce a města si to uvědomují a součinnost při vybavení ochrannými pomůckami je toho příkladem. Nikdo dnes nemá nadbytek, ale ti, kdo stojí v bitvě v prvních řadách, mají mít přednost,“ dodal Jan Birke.

Scroll to Top