ČIŽP: Ohlašovací povinnosti se odkládají o tři měsíce

Ministerstvo životního prostředí požádalo s ohledem na nouzový stav o odklad instituce, které ze zákona ukládají sankce. Blíží se termíny, do nichž mají soukromé i veřejné subjekty povinnost ohlašovat příslušným úřadům některé skutečnosti týkající se životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí žádosti vyhoví.

Subjekty, mezi které patří například průmyslové provozy, živnostenské provozovny, ale i školy nebo obce díky této výjimce mají na splnění ohlašovací povinnosti o tři měsíce navíc.

„Plně souhlasíme s vyjádřením ministra životního prostředí, že v současné nelehké situaci nejsou mnohé subjekty, ať ze soukromé, či z veřejné sféry, schopny z objektivních důvodů splnit řadu administrativních povinností v zákonem stanoveném termínu. ČIŽP nebude ukládat sankce subjektům, kterým se nepodaří v zákonné lhůtě učinit ohlašovací povinnost a při zjištění nesplnění těchto povinností, které dopadají na subjekty v měsících březen a duben 2020, bude postupovat v souladu s žádostí MŽP,“ vysvětlil ředitel inspekce Erik Geuss.

Scroll to Top