Dodávka vody pro milion obyvatel severní Moravy a Slezska zajištěna

Srážkový úhrn se za hydrologický rok 2020 podle Povodí Odry pohybuje od nízkých 115 milimetrů na Hlučínsku a 190 milimetrů v Rychlebských horách až po vysoké úhrny od 375 do 400 milimetrů v Jeseníkách a Beskydech.

Podle vodohospodářů těmto srážkám odpovídají jarní průtoky v tocích, které mají hodnotu 45 až 140 % dlouhodobého měsíčního průměru. Povodí Odry zdůraznilo, že je situace u přehrad výborná a všechny významné nádržejsou naplněny.

„Dodávka vody je pro milion obyvatel regionu, do vodních toků pod přehradami i pro průmysl na letní období zajištěna. Situace je pečlivě průběžně monitorována a vyhodnocována s cílem maximálního využití vody ze srážek. V současném stavu nouze a karanténě České republiky se snažíme izolací přehrad a vytvořením samostatných pracovních skupin ochránit klíčové zaměstnance našeho podniku, aby i v případě výskytu povodňových stavů, či sucha, byl provoz přehrad a jezů zajištěn,“ řekl technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Podle vodohospodářů však s ohledem na silně podprůměrné sněhové úhrny letošní zimy lze očekávat problémy v dodávkách pitné vody v obcích, které nejsou na centrální systém zásobování vodou napojeny, zejména v podhůří Rychlebských hor a na Hlučínsku.

Scroll to Top