Síbrt k cenám vody

Otázky ohledně vývoje ceny vody se množí. V květnu se změní zdanění vodného a stočného. Redakce komunalniekologie.cz se zajímala o to, jestli bude cena vody v ČR stagnovat nebo do budoucna významně poroste a oslovila SOVAK ČR, Vodovody a kanalizace Beroun a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

„Cenovým regulačním orgánem je ministerstvo financí ČR. Kalkulace se dle příslušného zákona vždy sestavuje na následující období (kalendářní rok) na jednotkové množství prodávaného zboží a vychází z nákladů, objemu zisku, kterého může firma dosáhnout, a množství zboží, které je prodáváno. Do věcně usměrňované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, které jsou doložitelné z účetnictví, přiměřený zisk a odváděnou daň. Co je, a co naopak není oprávněným nákladem a přiměřeným ziskem vymezuje zmiňovaná legislativa. Je na společnostech, aby jednoznačně určily a při kontrole prokázaly, které náklady jsou, a které naopak nejsou kalkulovatelné,“ sdělil mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt.

Scroll to Top