Král: Snižme počet vlastníků a začleňme je do velkých celků

V posledním příspěvku z konference Financování vodárenské infrastruktury 2020 jsme se zaměřili na prezentaci Jindřicha Krále, předsedy představenstva Vodárenské akciové společnosti. Ten hovořil zejména o ekonomickém vyhodnocení čistíren odpadních vod provozovaných společností VAS z pohledu udržitelnosti vlastníka infrastruktury.

Analyzováno přitom bylo 151 čistíren, které jsou v provozu, jen jedna přitom funguje v režimu veřejné služby. Velikost čistírny, která generuje prostředky na obnovu, by měla mít více než 1 500 ekvivalentních obyvatel (EO). Plné udržitelnosti se dosáhne až při 12 800 EO.

Svazky, kde fungují velké čistírny nad 10 000 obyvatel, dokážou dorovnat provoz těch menších. Je tedy podle Kříže rozumné snižovat počet vlastníků a začleňovat je do velkých celků. Rovněž podotkl, že aby byl obor z ekonomického hlediska udržitelný, je zapotřebí minimálně okresních celků.

Scroll to Top