Vlasák: Trend municipalizace skončil

Během konference Financování vodárenské infrastruktury 2020 hovořil ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák. Zdůraznil zejména fakt, že díky investicím do vodárenství pijeme kvalitní vodu a řadíme se mezi nejvyspělejší státy. Zároveň uvedl, že si veřejnost uvědomuje nutnost šetření s vodou.

Dále představil sedm nejdůležitějších výzev pro vodohospodáře týkajících se sucha, pesticidů ve vodách, odlehčovacích komor, kalového hospodářství, dvousložkové ceny, postupu vypracování posouzení rizik a hodnocení jeho výsledků podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 70/2018 či řešení otázky lidských zdrojů.

Podle něj oboru chybí dlouhodobá koncepce, protože investice je třeba kvůli velké finanční náročnosti zodpovědně plánovat. Ředitel SOVAK ČR dále podotkl, že trend municipalizace skončil, a konkurence je naopak prospěšná.

Stále však podle Vlasáka zůstává řada problémů k řešení, dochází k neplnění plánů obnov, vybrané finanční prostředky nejsou plně investovány, vodné a stočné bývá nízké a neodpovídá nákladům. K dalším zmiňovaným nedostatkům patří absence motivačního systému, zpolitizování oboru či správné nastavení dohody s provozovatelem, pokud spravuje majetek municipality.

Scroll to Top