Pšenička: Provoz MVE má ekologický i ekonomický smysl

SmVaK Ostrava instalovaly v Beskydech novou malou vodní elektrárnu. Elektrickou energii z bioplynu vyrábí také jedenáct kogeneračních jednotek v osmi největších čistírnách odpadních vod. SmVaK Ostrava malé vodní elektrárny s nejvyšším výkonem vybudovaly v provozech úpraven vody na přivaděčích surové vody z údolních nádrží. Efektivní provoz zajišťuje stálý průtok a dostatek spádu přiváděné vody.

„Energie vyrobená z vody v případě úpraven vody a vodojemů nemá oproti elektrárnám na pevná paliva negativní dopady na životní prostředí, především ovzduší z hlediska vypouštěných emisí. Šetříme také finanční prostředky, protože nemusíme elektřinu nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme k další distribuci,“ řekl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V roce 2016 SmVaK Ostrava také přijaly normu, prostřednictvím které monitoruje vlastní uhlíkovou stopu a postupně ji chce snižovat. Společnost jako teprve druhý vodohospodářský subjekt v České republice implementovala normu ČSN ISO 50001, jejímž prostřednictvím monitoruje nakládání s energiemi s cílem zvýšit efektivitu provozů.

Scroll to Top