Aktuální zásoby vody ve sněhu v Povodí Labe

Zásoby se pohybují kolem 127 milionů kubíků vody, minulý rok to bylo 1 717 milionů kubíků. Naplněnost zásobních prostorů nádrží v povodí Labe se pohybuje v rozmezí 85–100 %. Nižší naplněnost je v nádržích Seč (79 %), Vrchlice (70 %) a Mšeno (58 %).

Podle vodohospodářů se očekává, že toky se již během jara dostanou do stavu sucha, menší zcela vyschnou. V oblasti působnosti podniku však není zásobování z přehrad pitnou vodu ohroženo. Povodí ale upozorňuje, že může dojít k omezování odběrů pro průmysl a zemědělství.

Omezování minimálních zůstatkových průtoků pod nádržemi lze očekávat na přehradách Les Království, Rozkoš, Seč, Pařížov a Vrchlice. Byla také zahájena revitalizace říčního ramene Jordán na Orlici, která pomůže zvýšit zásoby podzemní vody. Rovněž se zvažuje zvýšení hladiny u přehrady Rozkoš o 20-30 centimetrů, což by mělo pomoci zadržet 2 miliony kubíků vody.

Scroll to Top