V létě mohou být omezovány odběry vody pro průmysl a zemědělství

Ačkoliv zásobování obyvatel pitnou vodou není ohroženo, v létě mohou být omezovány odběry vody pro průmysl nebo zemědělství. Podle ministerstva zemědělství je také pravděpodobné, že již během jara se vodní toky dostanou do stavu sucha, menší toky mohou vyschnout úplně.

Dnes je ve sněhu na území ČR 0,126 miliardy kubíků vody. S ohledem na jednoznačně nejhorší zásoby vody ve sněhu za posledních několik let v jednotlivých povodích vodohospodáři očekávají, že v případě výskytu podprůměrných srážek a vysokých teplot během léta dosáhne sucho v roce 2020 ještě vyšší intenzity, než tomu bylo v letech 2015 a 2018.

V souvislosti s velmi nízkými zásobami vody ve sněhu lze také podle nich předpokládat velmi rychlý a krátký průběh tání s následným rychlým poklesem průtoků. Ministerstvo zemědělství dále uvedlo, že v souvislosti s nízkým stavem hladin podzemních vod lze očekávat, že ke konci jara a během léta mimořádně klesnou průtoky u velkého počtu sledovaných profilů, menší vodní toky mohou zcela vyschnout.

Scroll to Top