MZe ČR: 13,7 miliardy na následky sucha v roce 2019

Ministerstvo zemědělství v současnosti realizuje řadu aktivit k omezení následků nedostatku vody. Pokračuje například příprava navýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 centimetrů, čímž by se podařilo zadržet až 9 milionů kubíků vody. V současnosti také končí předběžné posouzení, zda bude nezbytné vypracovat kompletní posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Ministerstvo zemědělství předpokládá, že vodní zdroje na jižní Moravě budou již v tomto roce posíleny. Připravuje se rovněž navýšení počtu lokalit v Generelu chráněných území pro výstavbu budoucích nádrží v případě, kdy nebudou vodní zdroje dostatečné. Návrh podle ministerstva počítá s rozšířením současného seznamu 65 lokalit o dalších 47, které již byly projednány se 123 obcemi, jejichž katastry by při stavbě v budoucnu byly dotčeny.

Scroll to Top