Bobři z Lužné

Říčka Lužná pramení kilometr jižně do Slezských Rudoltic v Osoblažském výběžku mezi Jesenickem a Bruntálskem. Zhruba před rokem se dostala do centra mediálního zájmu díky bobří rodince, která pod částí Slezských Rudoltic s názvem Koberno pečlivou a intenzivní činností říčku přehradila, a ta se rozlila do okolí.
Precizně vybudovaná přehrada vodu nepropouští, vytvořil se nad ní rybník a voda si musela najít cestu novými koryty okolo díla. Podle expertů se bobři do lokality rozšířili z Polska. Státní podnik Povodí Odry, který má tok ve správě, začal loni řešit, jak situaci řešit, aby byl zajištěný průtočný profil vodního toku.
Vyrazili jsme tedy po roce přímo na místo bobřího činu zjistit, jaká je aktuální situace. K bobří hrázi vede z Koberna z kopce zhruba kilometr dlouhá polní cesta. Vodní tok lemuje úzký pás listnatého lesa. Právě ten zajistil bobřím pracovníkům dostatek materiálů k vybudování precizního díla. Během lednového rána je přehrada nad hrází zamrzlá. Voda si našla cestou okolo vodní plochy a obtéká hráz. Přítomnost bobrů kromě hráze potvrzují také čerstvě ohlodané kmeny, kmínky a větve okolního porostu. Ale také aktivní irská setřice, která chytá pachovou stopu vodních tvorů a usilovně po nich pátrá u hráze a v jejím okolí.
Lužná se po pár kilometrech u Bohušovského rybníka u stejnojmenné obce vlévá do Osoblahy. Ta o dalších deset kilometrů severně přijímá jako levostranný přítok polský Prudnik a směřuje na sever do Polska až ke svému soutoku s Odrou v Krapkowicích jižně od Opole.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top