SVS proinvestuje 1,36 miliardy

Severočeská vodárenská společnost letos investuje letos do obnovy a výstavby majetku 1,36 miliardy korun, přičemž většinu využije na rekonstrukce a výstavby vodovodů a kanalizací. Vodohospodáři na severu Čech letos opraví nebo nově postaví 60 kilometrů vodovodního a 22 kilometrů kanalizačního potrubí. Rekonstrukce se dočká řada starších vodojemů a čistíren odpadních vod.

„V letošním roce se SVS zaměří na vodovody a kanalizace. Jen na opravy a další výstavbu vodovodního řadu je určeno 322 milionů korun, na kanalizace připadne dalších 522 milionů. Samostatnou kapitolou je odstranění kanalizačních výustí. Celkem se jedná o 13 projektů v celkové hodnotě 66 milionů korun. Mezi největší patří odstranění kanalizačních výustí v obci Vrskmaň, které přijde na 20 milionů korun. Dohromady bude odstraněno 22 výustí, což si vyžádá vybudování, rekonstrukci nebo přepojení celkem 10 880 metrů kanalizace,“ uvedla Severočeská vodárenská společnost.

Příprava řady projektů je podle vodohospodářů velmi náročná. „SVS se snaží stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí a také s vlastníkem komunikace, většinou s městy a obcemi. Na rekonstrukci kanalizace a vodovodu – zpravidla jsou uložené v největší hloubce – navazují rekonstrukce sítí jiných vlastníků, závěrem proběhne rekonstrukce povrchu komunikace v režii jejího vlastníka či správce,“ vysvětlil generální ředitel Bronislav Špičák.

Severočeská vodárenská společnost je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod kontrolou.

„SVS zdědila po roce 1989 značnou část infrastruktury v zanedbaném stavu. V době socialismu se v různých akcích Z živelně budovaly azbestocementová a nekvalitní litinová potrubí. Z hlediska kvality to bylo špatné řešení. Trubky se dnes trhají a jsou paradoxně v daleko horším stavu než třeba úseky z roku 1905, které na území Ústeckého i Libereckého kraje také najdeme. Za minulého režimu se budovalo, ale investice do obnovy byly na nule. Takže se stále potýkáme se čtyřicetiletým deficitem. Každopádně SVS se stará o majetek s péčí řádného hospodáře. Cílem je předat jej budoucím generacím funkční a v dobré kondici,“ vysvětlil pro vodarenstvi.cz mluvčí SVS Mario Böhme.

Scroll to Top