Připomínáme: Výběrová řízení na provozovatele VI zajistěte v předstihu

Státní fond životního prostředí ČR apeluje na žadatele, aby nepodcenili čas nezbytný pro přípravu řádného výběrového řízení a počítali s tím, že se kompletní dokumentace předkládá ještě SFŽP ČR k umožnění ex-ante kontroly. 

Pokud je u projektu stanoven termín zahájení provozování nově vysoutěženým provozovatelem od 1. ledna 2021, je žádoucí předložit komplexní dokumentaci na SFŽP ČR k ex-ante posouzení  v 1. čtvrtletí roku 2020. Toto upozornění se týká projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 i 2014–2020 a z Národního programu Životní prostředí.

Více k problematice zde.

Scroll to Top