Vladyková: Dotace jsou velké lákadlo a také velká past

Radka Vladyková je výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí České republiky. Předtím byla starostkou Jesenice u Prahy. Nyní poskytla rozhovor čtrnáctideníku Veřejná správa vydávanému ministerstvem vnitra. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na pasáž o dotační problematice.

„Dotační tituly jsou velké lákadlo a také velká past. Drobnou procesní chybou vzniklou z neznalosti nebo z přehlédnutí může obec přijít o poměrně velkou část dotace nebo ji bude celou vracet. Jak jsem zmínila, administrace dotací je poměrně náročná. Jde tedy o to, aby města a obce – když pomineme procesní záležitosti, kde je opravdu dobré, pokud jde o něco složitějšího, najmout si profesionála nebo zjistit, jak postupují ti, kteří už s tím mají zkušenosti – připravovaly investici s rozmyslem tak, aby splňovala hlavní strategický záměr jejich rozvoje a uspokojovala určité potřeby území,“ sdělila Vladyková.

Podle ní je také potřeba zvážit rozsah investiční akce. Pokud jsou obce, jež si vezmou dotaci, která několikanásobně převyšuje příjmovou stránku jejich rozpočtu, a realizace přejde do dalšího volebního období, je nezbytné myslet i na její provoz. „Důležité je u každé investiční akce počítat už v jejím počátku s provozními náklady po dobu udržitelnosti a ještě dále. Města investují do různých staveb, které jim v konečném důsledku mohou přinášet také příjem. Mohou to být třeba vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, autobusový terminál, nová základní škola. Pak jsou ovšem projekty důležité pro vzhled obce a pohodlný život v ní, například parky a veřejná prostranství. Když obec vytvoří hektarový park, tak se o něj musí další desítky let starat. Vedle splátky případného úvěru na kofinancování dotace si ta údržba vyžádá další nemalé prostředky,“ pokračovala Vladyková.

Zdůraznila také, že na začátku úvah o dotaci je nutné zvážit, jestli výsledek bude pro občany smysluplný a jaké benefity obci může přinést. „Bude to účelné? Navíc, ne vždy je nutné použít dotaci. Na menší investici lze čerpat úvěr, zaplatit ji z vlastních zdrojů, případně kofinancovat s dalšími zdroji,“ doplnila Vladyková. Časopis Veřejná správa navazuje na tradici časopisu Samosprávný obzor z roku 1879. Zaměřuje se na aktuální témata, aktivně vyhledává dobré praxe napříč celou Českou republikou a komunikuje se starosty měst a obcí tak, aby mohl přinášet jejich stanoviska a reakce.

Scroll to Top