Pravidelná údržba vodojemů na Českobudějovicku

Společnost ČEVAK zahájila údržbu vodojemů. Její zaměstnanci čistí akumulace pitné vody Hosín, Dubičné, Staré Hodějovice a Třebotovice jednou ročně. Odběratelé nezaznamenají jakékoliv komplikace.

„Až na jednu výjimku jsou všechny uvedené vodojemy vícekomorové. Vždy tedy budeme čistit jen jednu část a druhá bude k dispozici pro zásobování obyvatel vodou. Kapacita jednotlivých komor je dostatečná, a proto nedochází k žádnému omezení dodávek pitné vody,“ vysvětlil vedoucí provozního střediska České Budějovice Ondřej Koupal.

Práce byly zahájeny na vodojemu Staré Hodějovice. „Nejprve bylo zapotřebí nechat pitnou vodu z pravé komory řízeně odtéct do spotřebiště, což trvá několik hodin. Až poté jsme mohli začít ručně, s pomocí tlakové vody, čistit dno a stěny, a tím odstranit případné usazeniny,“ popsal postup Ondřej Koupal, podle kterého čištění jedné komory trvá v případě takto velkých vodojemů tři dny. Dále se ČEVAK přesunou k vodojemům Hosín a Dubičné.

Nejnáročnější podle vodohospodářů paradoxně bude údržba malého vodojemu Třebotovice. Zde však práce potrvá pouhý den a vodovodní síť bude po dobu odstávky zásobena pomocí cisteren.

ČEVAK se zabývají provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Scroll to Top