Fiedler: Nová práce je výzva, jak se podílet na nové tváři regionu

Ředitelem Palivového kombinátu Ústí se stal Walter Fiedler. Ve funkci nahradil Petra Lence, který společnost řídil téměř 19 let a od začátku roku se stal generálním ředitelem těžebních společností skupiny Sev.en Energy. Do funkce Fiedlera jmenoval vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Walter Fiedler přichází ze společnosti Severočeské doly, kde pracoval jako revírník či vedoucí odboru strategických projektů. Naposledy byl členem představenstva a technickým ředitelem firmy. Je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. „V době, kdy řešíme útlum uhlí, je role PKÚ naprosto zásadní, v čele tak musí být odborník na slovo vzatý, který se nebojí velkých projektů, jako je třeba soustava jezer, která by v Ústeckém kraji mohla místo dolů a lomů vzniknout,” uvedl Havlíček. Fiedler poskytl rozhovor Týdeníku Mostecko. „Novou práci beru jako další krok v kariéře, příležitost a výzva, jak se výrazně podílet na nové tváři regionu, kde jsem se narodil a žiji s celou rodinou,“ uvedl po svém nástupu do funkce. Co prozradil odborník, který má zkušenosti se sanacemi a rekultivací krajiny, zalesňováním i s výstavbou přírodě blízkých vodních nádrží, dále?

„Zásobování vodou a energiemi bude v příštích letech zásadním tématem. Propojená soustava jezer a nové zdroje energie jsou velmi potřebnými projekty nejen pro obyvatele krušnohorské oblasti. Považuji je za budoucnost našeho podniku. V současné době se pracuje na přípravě studií proveditelnosti. Podle usnesení vlády je uloženo našemu zřizovateli, tedy ministerstvu průmyslu a obchodu, předložit Vládě České republiky do konce roku 2020 zpracované posouzení realizovatelnosti vytvoření propojené vodohospodářské soustavy u již dokončených i plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam po úplném dokončení těžby uhlí v Ústeckém kraji. Na zpracování této studie spolupracujeme například s Povodím Ohře, ministerstvem životního prostředí, ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem zemědělství, s těžebními organizacemi a výzkumnými ústavy,“ uvedl Fiedler.

O společnosti jsme v posledních měsících informovali v souvislosti s možností propojení jezer na Ústecku. Díky ambicióznímu záměru by byly významně sníženy negativní následky hornické činnosti v Ústeckém kraji. Ministerstvo zadalo právě Palivovému kombinátu Ústí, aby zpracoval studii proveditelnosti s tím, že všechna jezera budou průtočná. Oblast má velký potenciál jako zásobárna vody pro Českou republiku a také jako zdroj energie díky vodním elektrárnám a solárním parkům budovaným na hladině jezer. Pro kraj je propojení jezer prioritou pro příští programové období.

Scroll to Top