Nová koncepce rozvoje venkova do roku 2027

Ministři odsouhlasili plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu a novou koncepci rozvoje venkova. Zvyšování finanční gramotnosti obyvatel ČR, především rizikových skupin, je pak cílem Národní strategie finančního vzdělávání 2.0, kterou schválila vláda.

Koncepce rozvoje venkova je první strategický dokument, který se oblastí zabývá z pohledu řešení podobných problémů napříč regiony. Koncepce podle vlády pracuje s vizí, jejímž mottem je: V roce 2027 je venkov územím, ve kterém se dobře žije a o němž se říká, že se v něm dobře žije.

Program má pět strategických cílů. Chce stabilizovat populaci ve venkovských oblastech, zajistit venkovským sídlům dostatečnou infrastrukturu, vybavenost ke kvalitnímu životu obyvatel a zachovat zdravé životní prostředí a výkonnou stabilní ekonomiku venkova.

Ministři rovněž schválili vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Ten byl zpracován na základě požadavků Evropské unie a obsahuje šest základních cílů, mimo jiné přípravu opatření, která povedou ke splnění pro splnění cílů energetické unie a dlouhodobých závazků ochrany klimatu do roku 2030, posílení mezistátní spolupráce či efektivní spolupráci a veřejností.

Scroll to Top