Propojování, obnova a udržitelnost vodárenských soustav ve vazbě na sucho

Jaké jsou možnosti využití vodárenských soustav pro zmírnění dopadů sucha na zásobování obyvatel? Podívejte se na konkrétní případy ve vybraných regionech Hradecka, Náchodska, Středočeského kraje a v Prahy. 

Cílem je uvést možnosti využití vodárenských soustav pro zmírnění dopadů sucha na zásobování obyvatel. Součástí je popis několika konkrétních případů ve vybraných regionech. První zmíněným regionem je Královéhradecký kraj, zejména lokality Hradecka a Náchodska. Druhým je Středočeský kraj a s ním úzce související dodávka vody do hlavního města Prahy.

Více v textu na portálu voda.tzb-info.cz zde

Scroll to Top