Brno se zapojí do programu Cities4Food

Brno se přidá k Barceloně, Padově, Gentu nebo Frankfurtu. Tato evropská města se v rámci projektu Cities4Food zaměřují na podporu udržitelného využívání potravin a odpovědného hospodaření.

Cílem je zodpovědně hospodařit na zemědělské půdě a posílit odolnost města vůči momentálním projevům klimatických změn – suchu, horku nebo naopak přívalovým dešťům. Jednou z nejvýznamnějších investic současnosti v Brně je dobudování kanalizace v několika městských částech.

„Brno k projektu Cities4FOOD přispěje vytvořením Městské potravinové strategie a Koncepce péče o zemědělskou půdu na území města. Nepůjde jen o sepsání dokumentů, ale také o stanovení opatření a návrh pilotních projektů, které povedou ke skutečným výsledkům,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík. Podle něj se na tvorbě strategií budou podílet i Jihomoravský kraj, brněnské univerzity, výzkumné instituce, zemědělské podniky i občanské spolky.

V pěti městských částech Brna také vyroste kanalizace za pět miliard korun. Stavba, která začala na jaře 2018, by měla skončit v roce 2023. Investice se týká Bosonoh, Maloměřic a Obřan, Líšně, Tuřan a části Brno-jih. Za pět let by chtělo mít město kanalizaci na většině území. V Bosonohách zahrnuje dostavbu oddílného kanalizačního systému, v Líšni dostavbu splaškové kanalizace, v Maloměřicích a Obřanech se investice týká dostavby stokové sítě. V Tuřanech budou práce směřovat do místní části Dvorsko a v Brně-jihu se dostaví kanalizační síť včetně komunikace.

Scroll to Top