Skupinový vodovod pro městys Štoky?

Štoky na Havlíčkobrodsku dlouhodobě bojují s nedostatkem vody.  Extrémně suché léto podle starosty Pavla Královce ukázalo, že například studny u Hanesova mlýna, které zásobují Štoky pitnou vodou, nemají dostatečnou rezervní kapacitu. Informoval o tom Deník.

Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod, které vlastní a provozují vodovodní řad ve Štokách, mají proto podle Deníku snahu, i na základě urgentních žádostí městyse, napojit štocký vodovodní řad na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Starosta Pavel Královec  podotkl, že akci zdržuje část obyvatel, kteří odmítají zatížení svých pozemků břemenem.

Podle informací VaK Havlíčkův Brod však úspěšně probíhá příprava projekční části na akci s názvem Napojení Městyse Štoky na skupinový vodovod Želivka-Podmoklany. „Jestli nenastanou neočekávané komplikace, bude začátkem příštího roku podána žádost o dotaci. Stavba by se měla zahájit v ideálním případě v příštím roce, s možným dokončením v roce 2021. Tuto vodu Štoky akutně potřebují jako kvalitní rezervní zdroj pitné vody a pro svůj další rozvoj,“ zdůraznil Královec.

Scroll to Top