Modernizace domažlické čistírny

Havarijní stav střechy ohrožoval technologii a provoz čistírny. Plochá střecha na domažlické čistírně odpadních vod si vyžádala rychlý zákrok. Práce jsou v polovině.

Podle města byla rekonstrukce nevyhnutelná. Veřejnou zakázku řešili domažličtí radní už v červenci. Podle místostarosty Radka Wiesnera roztrhával mráz omítku, pod kterou je umístěna nová technologie, jež byla pořízena díky akci Čistá Berounka. Náklady na opravu se předpokládají zhruba ve výši 8,5 milionu korun.

Čistírny odpadních vod se rozdělují zejména podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných v České republice je mechanicko-biologická čistírna. Zvláštním případem může být také čistírna radioaktivního odpadu. Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čisticí procesy. Patří sem mechanické, biochemické a chemické procesy.

Čistírna odpadních vod pak funguje jako předčištění a dočištění probíhá v takzvaném recipientu, přirozeném vodním toku. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek, jako jsou kalová a plynová hospodářství. Vypouštění odpadních vod do recipientů se v Česku řídí zákony České republiky, konkrétně zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Povolení k vypouštění vydává Vodoprávní úřad.

 

Scroll to Top