Zástupci Rozvojové banky Rady Evropy navštívili zlínské vodohospodáře

Do společnosti Vodovody a kanalizace Zlín zamířili zástupci Rozvojové banky Rady Evropy z Paříže a vedení ČSOB. Cílem byla exkurze do úpravny vody v Tlumačově, jejíž komplexní modernizaci ČSOB financovala. 

„Náš projekt jsme financovali ze zdrojů ČSOB právě za podpory Rozvojové banky Rady Evropy. Bankéřům jsme projekt představili během prezentace v sídle společnosti, a poté přímo na úpravně vody. Překvapila je vyspělá technologie. Výsledek návštěvy hodnotili jako velmi dobrý a odjížděli s plnými bloky pozitivních poznámek,“ sdělil předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík. Zástupci bank zjišťovali, zda byly dodavatelské firmy regionální nebo se také zajímali o ekologické aspekty, ekonomické parametry a úspory a zejména pozitivní dopady na kvalitu života v regionu.

Modernizovat úpravnu vodárny začaly v červnu 2017. Stavba si vyžádala zhruba 80 milionů korun. Úpravna Tlumačov zásobuje zhruba padesát tisíc obyvatel. Voda směřuje do západní části Zlína, dále do Otrokovic, Napajedel, Halenkovic, Pohořelic, Karlovic a dalších obcí a měst v kraji. Investice směřovaly zejména do doplnění ozonizace a filtrace přes aktivní uhlí. Díky tomu se zlepší senzorické vlastnosti pitné vody. Efektivněji budou zachytávány cizorodé látky, další výhoda bude spočívat ve snížení produkce kalu a zvýšení automatizace provozu.

Foto: vakzlin.cz

Scroll to Top