Modernizace VES ČVUT za 23 milionů

Halová laboratoř Vodohospodářského experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze s rozměry 90 x 12 metrů sloužila výuce hydrauliky a výzkumu z oblasti praxe od roku 1976 až do letošního února. V průběhu let však hala přestala stačit požadavkům na výuku a prošla desetiměsíční modernizací za 23 milionů korun. Centrum bylo znovuotevřeno na konci listopadu.

Vodohospodářské experimentální centrum a jeho halová laboratoř slouží podle ČVUT pro vodohospodářský výzkum kateder hydrauliky a hydrologie, hydrotechniky, meliorací a krajinného inženýrství, zdravotního a ekologického inženýrství, pro laboratorní výuku předmětů oboru Vodní stavby a vodní hospodářství i pro experimenty v rámci diplomových a disertačních prací.

„Každý semestr touto speciální laboratoří projde při výuce zhruba pět set studentů. Zároveň tu vždy probíhá několik velkých a řada drobnějších experimentů, což pro nás bylo před rekonstrukcí náročné zvládnout, protože původní technologické vybavení haly neumožňovalo najednou pracovat s většími rozsahy průtoků vody. Také ostatní technické vybavení již bylo zastaralé,“ vysvětlil nutnost celkové rekonstrukce vedoucí Vodohospodářského experimentálního centra Jaroslav Pollert.

Modernizaci provedla společnost AQUA PROCON a byla financována z prostředků projektu ESF EU pro vysoké školy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. „Při jejich zkoumání dnes zdaleka nepostačuje orientace na tradiční graficko-analytické metody, mnohdy nemusí dostačovat ani použití metod matematického modelování složitých hydraulických problémů, protože existuje řada problémů, kde lze nalézt odpovědi na sporné otázky jen v experimentálním fyzikálním laboratorním výzkumu, a to zejména pro svojí rychlou názornost řešení. To je také hlavní poslání vodohospodářského centra s unikátním laboratorním zařízením,“ doplnil Pollert.

Foto: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Scroll to Top