Kompromis v Chrudimi

Odběratelé na Chrudimsku budou v prvních čtyřech měsících roku 2020 platit za vodné 45,11 koruny a za stočné 38,84 korun za metr krychlový. Od 1. května pak ceny klesnou u vodného na 43,15 korun a u stočného na 37,15 koruny za metr krychlový. K dohodě došlo po dvouměsíčním vyjednávání mezi vlastníkem vodárenské infrastruktury, společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a provozovatelem, Vodárenské společnosti Chrudim. Informovaly o tom Chrudimské noviny.

„Z pohledu provozovatele vyjednávání o výši vodného a stočného pro rok 2020 mezi společnostmi VAK a VS Chrudim komplikovala navíc avizovaná změna DPH od 1. května 2020. Jako tradičně čelíme nárůstu cen vstupních surovin. Stát zvyšuje poplatky za odběr povrchové vody. Nově má být povinností provozovatelů také uhradit poplatky v řádech milionů korun za vypuštění odpadních vod přes odlehčovací komory na některých čistírnách odpadních vod při přívalových deštích. Oznámeno je zvýšení ceny elektrické energie a dochází ke zvýšení ceny chemikálií. Samozřejmě jsme se museli vypořádat i s požadavkem na zvýšení nájemného o 4 miliony korun,“ sdělil předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek.

Do obnovy vodovodních a kanalizačních sítí směřuje podle vodohospodářů drtivá většina prostředků, které VaK Chrudim obdrží jako nájem od provozovatele. „Jsme zástupci majitelů vodárenské infrastruktury, tedy zejména měst a obcí. S prostředky z nájemného hospodaříme maximálně efektivně tak, jak jsme zvyklí z našich samospráv. A rozhodně nejsme ti, kdo lidem zdražují vodu. Provozovatele nutíme hledat úspory především na jeho straně. Podle našeho názoru je to jednoznačně stát, kdo stojí za zdražením vodného a stočného. Vnějších vlivů je ale mnoho, mezi nimi například i rostoucí ceny stavebních prací. Proto jsme s péčí řádného hospodáře na situaci reagovali požadavkem na zvýšení nájemného na 104 miliony korun,“ řekl předseda představenstva VaK Chrudim Miroslav Krčil. Podle místopředsedy představenstva VaK Ivana Jeníka jde o dobrý kompromis, který dokázal minimalizovat negativní dopad na konečné odběratele.

Scroll to Top