Ukončení uzavírky silnice na hrázi nádrže Nechranice

Modernizace krajních polí bezpečnostního přelivu přehrady dosahuje fáze, kdy je možné znovu zprovoznit silniční komunikaci vedoucí po koruně hráze. Byly zpětně zesíleny pilíře mostu klenoucího se nad staveništěm a odstraněny dočasné podpěry mostovky.

„Průjezd přes nechranickou hráz bude možný pro veškerou dopravu, omezena bude pouze rychlost jízdy,“ řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. V roce 2019 měla skončit oprava bezpečnostního přelivu, práce se však protáhnou a prodraží. Původní plány hovořily o 121 milionech. Co za tím stojí? Nedařilo se zbourat 50 let staré betonové stěny tak rychle, jak by bylo potřeba. Specializovaná firma beton odstraňuje hydrodemolicí, ale materiál je podle Svejkovského houževnatější, než se očekávalo. Práce se zpozdí o dva roky.

Nechranická vodní nádrž je pátou největší nádrží v České republice a má nejdelší sypanou přehradní hráz ve střední Evropě. Její výhodou je to, že je natolik velká a hluboká, že umí vodu v Ohři přirozeně vyčistit. Protože převážnou část roku vytéká voda z nádrže ode dna, je její teplota relativně stabilní. Po 50 letech provozu však potřebuje významnou opravu. Původně byla postavena pro zásobování průmyslu a zemědělství. Později dostala i funkce protipovodňové ochrany, regulátora toku a rekreace.

Scroll to Top