Brabec k potenciální spolupráci s Vietnamem

Skupina zástupců firem zaměřených na environmentální technologie, vybraných rezortních organizací ministerstva životního prostředí, pracovníků vědy a výzkumu a akademické obce navštívila Malajsii a Vietnam. Během pobytu podepsaly české firmy a školy několik memorand.

Stěžejními tématy jednání v obou zemích byly především oběhové a odpadové hospodářství, energetika, budování přenosových soustav, technologie pro těžební a ropný průmysl, vodohospodářství prevence přírodních katastrof, projekty vědy a výzkumu.

„Nabídli jsme Vietnamu možnou spolupráci v oblasti obnovitelných zdrojů, ochraně životního prostředí, důlním průmyslu či technologiích pro výrobu stavebních materiálů, při rozvoji dopravní infrastruktury nebo ve strojírenství, zavlažovacích systémů nebo malých vodních elektráren. Vzhledem k naší letité bilaterální spolupráci věřím, že naše nové aktivity mají před sebou skvělou budoucnost. Jedna z českých firem zde předala koncept k šetrné likvidaci nemocničního odpadu, což je oblast ve Vietnamu zatím nerozvinutá,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec, který se mise také zúčastnil.

Scroll to Top