Obce v Beskydech odmítly solení estakády kolem přehrady Šance

Solení problematického úseku kolem nádrže Šance je vyloučeno. Proti se vyslovilo několik přilehlých obcí. Potíže mívají zejména kamiony, které i přes zákaz při nepříznivých podmínkách do kopcovitého úseku vjedou, uvíznou tam a následně blokují provoz. V minulosti se mohla cesta v zimě ošetřovat jen interním posypem kvůli přehradě Šance.

Obce měly obavy z toho, že by kamiony kritický úsek vyjely, ale dopravu by zablokovaly jen o několik set metrů dále.„Kdyby se solil úsek Ostravice – Hlavatá, mělo by to smysl. Ale solit jen estakádu, s tím úplně nesouzníme,“ uvedl starosta Bílé Tomáš Kubačák. Do budoucna chtějí obce dosáhnout rovněž toho, aby byl na trase provoz kamionů nad 12 tun v zimním období zcela zakázán.

Nádrž Šance prošla poprvé od dokončení v roce 1969 celkovou rekonstrukcí, která zvýší její bezpečnost a spolehlivost. Práce trvaly tři roky, byly dokončeny na podzim 2018 a zahrnovaly široký okruh prvků zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu díla. Projektantem akce byla společnost AQUATIS, zhotovitelem OHL ŽS. Modernizace Šancí byla financována ministerstvem zemědělství v dotačním programu Podpora prevence před povodněmi III a také z prostředků Povodí Odry.

„Jako podstatné vnímám vybudování nového přelivu, skluzu a vývaru, které umožní převést profilem přehrady i extrémní povodeň s dobou opakování 10 000 let. Bezpečnost za mezních situací se také posílila navýšením a úpravou koruny hráze včetně nového vlnolamu. Za velice užitečné a efektivní považuji spojení prací na hrázi se zvýšením stability sesuvu Řečica nacházejícího se nad nádrží. Přísypem hráze z materiálu z horní části sesuvu se zvýšila její stabilita a zároveň tímto odlehčením horní části sesuvu se zlepšila stabilita sesuvu samotného. Modernizací prošla také měřící zařízení sledující stav hráze a sesuvu, včetně systému jejich přenosu a vyhodnocení,“ uvedl tehdejší generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Scroll to Top