Starec k další těžbě v dole Turów

Ministerstvo životního prostředí zaslalo do Polska stanovisko České republiky k další těžbě hnědého uhlí v dole Turów, které začíná slovy, že Česko nesouhlasí s realizací záměru a stanovuje, co všechno má Polsko splnit, pokud se v lokalitě bude dalších 44 let těžit. Obyvatele jedné z potenciálně nejdotčenějších obcí, Uhelné, zastupuje Milan Starec. Ten s odeslaným dokumentem do Polska není spokojený. Uhelná totiž pocítí rozšíření dolu nejvíc.

Starec poskytl rozhovor Mladé frontě DNES. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na některé pasáže týkající se zejména problematiky ohrožení vodních zdrojů. „Mluví se tam třeba o kritické hladině podzemní vody, ale stanovení její výšky necháváme na Polácích. Proč? Voda bude chybět nám, ne jim. Říkáme, že musí postavit před Uhelnou ochranný val, a ten musí být takový, aby dopady dolu byly na české území minimální. Ale zase necháváme Poláky si rozhodnout, jak veliký ten val má být. Jenže co může podle nich stačit, nemusí stačit nám,“ zdůraznil Starec.

Podle něj také ve stanovisku za Českou republiku stojí, že v případě, že těsnící stěna v dole nebude účinná, nastává povinnost zajistit dotčeným obcím dodávku náhradní pitné vody a také finanční náhradu v hodnotě odpovídající. „Odkud ta náhradní voda má být? Nikde není také stanoveno, kdo vyčíslí její úbytek. My nebo Polsko? Není popsán způsob výpočtu náhrad. Budou se opravdu kompenzace přepočítávat na litry pitné vody? Česká geologická společnost před časem uvedla, že Turów odčerpá ročně dvanáct milionů kubíků vody. Kdyby se to násobilo tímto údajem, bylo by to zajímavé. Ale takhle to asi není myšleno. A co se myslí tou dodávkou náhradní pitné vody? Jak to má vypadat? Oni si snad myslí, že lidem stačí, že přijede někdo s cisternou na náves. To opravdu nestačí. Ve vodě z cisterny nevyperete v pračce, neosprchujete se s ní, tu si jen naberete do kýblu, aby bylo co pít. Ale potřeba vody v domácnosti je mnohem větší,“ pokračoval Starec.

Plány Severočeské vodárenské společnosti jsou nyní takové, že vrt v Uhelné se propojí s vrtem u Machnína. „Přitom i Poláci přiznávají, že pokles vody pro Uhelnou bude velmi výrazný. Teď vodu máme, ale pak se překope geologický zlom v dole, voda steče a my budeme na suchu. A to se může stát ve velmi krátkém čase,“ uvedl také Starec.

Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a těžit Poláci plánují do hloubky až 330 metrů pod úrovní terénu, spodní část takzvané dobývky by měla být 30 metrů pod hladinou moře. Liberecký kraj je také skeptický k polskému ujišťování, že rozšíření dolu nebude mít negativní dopad na hluk, prašnost a kvalitu vody na české straně hranice. Na německé straně se obávají, že se budou propadat mosty, cesty a praskat domy. Polská strana již přiznala možný dopad v podobě úbytku podzemní vody směrem k osadě Uhelná.

Scroll to Top