Problémy s chutí pitné vody na Kutnohorsku přetrvávají

blank

V mnoha domácnostech v Kutné Hoře teče z kohoutků rezavá voda. Podle Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč je problém způsoben zvýšeným výskytem železa, což ale nepředstavuje zdravotní riziko. Komplikace by se měla týkat měst a obcí, které jsou napojené na Úpravnu vody U Svaté Trojice, tedy Kutnou Horu, Čáslav, Uhlířské Janovice, Sázavu a okolní obce. 

Podle jednoho z odběratelů se vodohospodáři nevyjádřili k několika desítkám reklamací a žádostem o kompenzace, nebo se k aktuálnímu stavu kvality vody, a nesdělili, jak a kdy tento problém vyřeší. VHS si ale nechala zpracovat posudek, podle něhož zvýšené hodnoty obsahu železa nepředstavují zdravotní riziko. Podle něj měla voda v Kutné Hoře ve vodovodní síti obsah železa v rozmezí od 0,1 do 1,46 miligramu na litr.

V rozboru je také citována podmínka Státního zdravotnického ústavu, že lze připustit pro nouzové zásobování pitnou vodou v trvání do 30 dnů obsah železa 2 miligramy na litr za podmínky, že voda musí být vzhledově a chuťově přijatelná. Podle předsedy představenstva VHS Jiřího Štěpána se zhoršila kvalita vody v přehradě Vrchlice. Zhruba měsíc jsou v provozu opatření vedoucí ke zlepšení kvality vody. Štěpán také uvedl, že případné kompenzace projednají nadřízené orgány společnosti.

„Doporučená hodnota teploty pitné vody je 8 – 12 stupňů Celsia. Teplota surové vody z přehrady je 9 – 10 stupňů, upravená voda na úpravně vody U Svaté Trojice má teplotu 10 – 12 stupňů a je v pořádku. Voda u odběratelů má teplotu 15 – 19 stupňů. Toto oteplení vody je pravděpodobně způsobeno poklesem podzemní vody, jehož důsledkem jsou změny geotermiky v podloží. Půda se prohřívá do větších hloubek a zaklesnutá hladina podzemní vody ztrácí vliv na ochlazování vodovodního potrubí. V neposlední řadě se ještě teplota vody zvýší v domovních rozvodech. Voda obsahuje zvýšené hodnoty železa. Vlivem vyšších teplot dochází k uvolňování agresivního CO2 z vody, což způsobuje pozvolné rozpouštění a následné vymývání inkrustů do vody, a to zapříčiňuje zákal ve vodě, respektive zvýšený obsah železa. Problematickými lokalitami jsou především místa, kde je kovové potrubí a vyšší stáří vodovodu,“ uvedla Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč. Ta rovněž doporučuje vždy odpustit vodu z kohoutku, a teprve poté ji použít ke konzumaci.

Scroll to Top