OVAK ke společenské odpovědnosti

Vodohospodáři ze společnosti Ostravské vodárny a kanalizace si podle svých slov uvědomují společenskou odpovědnost vůči obyvatelům Ostravy a městu, se kterým jsou spjati více než 25 let. Dlouhodobě a systematicky se tak snaží zlepšovat životní prostředí v oblasti své působnosti či kvalitu života obyvatel.

„Naše podpora směřuje do řady oblastí a každoročně na ni vynakládáme více než milion korun. Jsme partnery významných ostravských akcí a pomoc směřujeme i potřebným, od nemocných po sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel,“ řekla mluvčí společnosti OVAK Radka Vanková.

Vodohospodáři se zaměřují rovněž na aktivní trávení volného času obyvatel. „Pomáháme doplňovat zásobu vody v těle nejen v domovech a na pracovištích Ostravanů, ale i při trávení jejich volného času. Proto se už několik let můžete na různých kulturních akcích potkat s Free Water Zone, která pomáhá udržovat pitný režim a ochlazuje prostor díky kombinací dvou moderních zařízení,“ uvedla dále Vanková. Cisterny OVAK byly například letos vidět i na Dnech NATO. Vodárny se podílely také na dalších větších společenských a kulturních akcích v Moravskoslezském kraji.

Společnost zásobuje obyvatele Ostravy pitnou vodou a odvádí a čistí vodu odpadní. Jde o provozní firmu, jejímž minoritním vlastníkem je také majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města, zbytek nakupuje jako vodu předanou od největší vodárenské společnosti v kraji – SmVaK Ostrava.

Scroll to Top