Opatření na Kozojídce zlepšila ekologickou funkci toku

Před rokem dokončili vodohospodáři práce na drobném vodním toku Kozojídka. Cílem úprav podle nich bylo zlepšení jeho funkce v období sucha, zvýšení ochrany přilehlých nemovitostí, stabilizace břehů i zlepšení průtočnosti koryta. Nyní mohou vyhodnotit efektivitu provedených opatření a zlepšení stavu vodního toku.

„Na dně jsme vytvořili kynetu, jejímž účelem je soustředění toku vody v období nižších průtoků v korytě. Tohle opatření nám umožnilo v době sucha soustředit nízký průtok do 0,5 metru široké a 20 centimetrů hluboké kynety. Voda se v teplých a suchých měsících méně odpařovala a tok měl i v tomto období lepší ekologickou i hygienickou funkci. Tato opatření zlepšila v období sucha životní podmínky pro vodní živočichy a na vodu vázaná společenstva,“ popsal význam prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

K úpravám více než kilometru dlouhého úseku vodohospodáři využili přírodní materiály a v části obce Kozojídky, kde jsou nemovitosti umístěny v bezprostřední blízkosti toku, Povodí Moravy stabilizovalo koryto pomocí kamenné dlažby a kamenné rovnaniny za účelem zajištění větší stability svahů. Práce, které odstartovaly v červnu 2018, trvaly šest měsíců a vyžádaly si 3,2 milionu korun. Financovány byly z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

Scroll to Top