Pitná voda v celém Karlštejně

Na levém i pravém břehu Karlštejnu je opět pitná voda. Představitelé městyse ubezpečili obyvatele, že všechny rozbory jsou bez nežádoucích nálezů. Mikrobiologické ukazatele však budou nadále monitorovány na dvou až třech místech v četnosti jednou týdně – a to přibližně další dva týdny. Dále už městys nastaví běžný monitorovací režim.

Odborníci museli v minulých týdnech odebrat monitorovací vzorky na sedmi místech včetně mateřské školky, preventivně i na levém břehu řeky. Dalším opatřením bylo také to, že ve zdroji u obecního úřadu navýšili koncentraci volného chlóru na hranici limitu pro nouzové zásobování.

Postupně bylo odkalováno nachlorovanou vodou směrem od zdroje k horní části Krupné. Po odkalovací kampani bylo odebráno opět sedm kontrolních vzorků na stejných místech. Na několika místech se také nacházely kontejnery s pitnou vodou. Zdrojem znečištění vody v místní lokalitě Krupná bylo nesprávné zapojení potrubních rozvodů v jedné z nemovitostí.

Pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Beroun v minulosti varovali obyvatele a z preventivních důvodů doporučovali všem odběratelům v Krupné řádně propláchnout vnitřní rozvod vody a dále vypustit celý objem bojlerů do kanalizace. Právě obyvatele Krupné čeká kompenzace. „V příští fakturaci vodného a stočného bude započtena kompenzace ve výši měsíční spotřeby vody,“ uvedli představitelé společnosti Vodovody a kanalizace Beroun.

Scroll to Top