Je možné do pitné vody nepřidávat chlór?

Tomáš Žitný z Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav na plzeňské konferenci Provozování vodovodů a kanalizací 2019 hovořil o zkušenostech, které má jeho společnost s provozováním skupinového vodovodu Mladá Boleslav bez použití chlóru. Akce se mimo jiné konala v roce, kdy slaví pořádající SOVAK ČR 30 let své existence, a generální partner Vodárna Plzeň 130 let od začátku existence novodobého vodárenství ve městě.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, které zásobují pitnou vodou 72 tisíc lidí, ročně vyrobí více než 4 miliony kubíků pitné vody a provozují zhruba 520 kilometrů vodovodní sítě, nepoužívají chlór pro hygienické zabezpečení již pět let.
Jako zdroj je používána podzemní voda z oblasti Severočeská křída. Možnost eliminovat využití chlóru byla testována v letech 2010-2014. Od té doby nejsou v systému a dalších čtyřiceti menších vodovodech, které společnost provozuje, používány žádné dezinfekční prostředky. Voda z pramenišť vykazuje mírně zvýšenou koncentraci železa a manganu, které jsou snižovány na otevřených pískových filtrech.
Žitný hovořil o faktorech, s nimiž se společnost během uplynulých pěti letech setkala, a mohly mít potenciální vliv na problémy s kvalitou pitné vody. Jde například o vliv zaměstnanců při opravě havárií a dalších zásazích na síti, často nevyhovující stav infrastruktury nebo vliv investic cizích investorů. Bezchemické provozování vodovodní infrastruktury přineslo podle Žitného mnoho nových poznatků a umožnilo lépe pochopit pravidla fungování biologických procesů v systémů, stejně jako odpovědněji rozhodovat při řešení nestandardních situacích nebo posuzování rizik.

Scroll to Top