MŽP na konferenci v Plzni: Více než 2000 kilometrů kanalizací pro 180 ...

Náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž kromě výhledu do budoucna na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019, která se konala v Plzni, shrnul také výsledky uplynulého období.
Podle něj bylo v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 prozatím schváleno 550 projektů s příspěvkem evropské unie přesahujícím 15 miliard korun. S ohledem na ně se prozatím počítá s vybudováním 2058 kilometrů kanalizace pro více než 181 tisíc obyvatel napojených nově na čistírnu odpadních vod. Nově vybudováno nebo zrekonstruováno bylo díky programu také 250 čistíren pro 380 tisíc obyvatel.

Očekává se také vybudování téměř 500 kilometrů vodovodní sítě pro více než 21 tisíc obyvatel.

Operační program Životní prostředí se věnuje také problematice sucha. Na tuto oblast bylo alokováno 10,7 miliardy korun z prostředků Evropské unie.

Scroll to Top