SVS postaví novou čistírnu v Příšovicích

V obci na Liberecku postaví Severočeská vodárenská společnost čistírnu. Ta současná z roku 1985 je ve špatném technickém stavu a nepostačuje současným potřebám. Práce začnou v těchto dnech. Dodavatelem je společnost VHS stavby. Stavební akce za 43 milionů bude trvat 12 měsíců.

V Příšovicích je v převážné míře oddílná kanalizační síť, splašky odvádí do centrální čistírny v areálu Baltaxie a po přečištění končí voda v místním potoce Příšovka. Jejím vlastníkem je Baltaxia a provoz zajišťuje SVS. Výhledově by na čistírnu mělo být napojeno 1 400 obyvatel. Zároveň bude zlepšena kvalita vypouštěné vody do potoka.

„Revitalizace se křížila s pokládkou našeho kanalizačního potrubí a zahrnovala úpravu zemní pláně pro výstavbu centrální čistírny odpadních vody,“ řekl mluvčí SVS Mario Böhme. Součástí výstavby bude rovněž stavba vodovodní přípojky a dostavba kanalizace.

„Právě investice do vodohospodářského majetku jsou dlouhodobě naší největší prioritou. V letošním roce má SVS na obnovu připraveno 1,33 miliardy korun, které investuje do 239 staveb,“ řekl v červnu generální ředitel SVS Bronislav Špičák. K nejvýznamnějším akcím patří obnova vodovodu a kanalizace ve Varnsdorfu z roku 1896 či modernizace ocelového vodovodu v Liberci z roku 1901.

Severočeská vodárenská společnost je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou.

Scroll to Top