Povodí Moravy: Kvůli přeložkám v Olomouci na jeden den uzavřena lávka

Most u Bristolu umožní podle vodohospodářů volný průjezd z ulice Pasteurova do ulice Komenského do konce roku. Stavaři se teď připravují na přeložení inženýrských sítí z provizorní lávky na nový most a lávku kvůli překládání kabelů budou muset na jeden den uzavřít. Sítě nejsou v dobrém stavu.

„Stavaři napojují opěry mostu na pilotovou stěnu nábřežních zdí, připravujeme položení asfaltu na most. Obě předpolí mostu jsou již osazena dešťovými vpusťmi a probíhá osazování obrubníků. Most se připravuje na osazení zábradlí, sloupů veřejného osvětlení a na přeložení inženýrských sítí z provizorní lávky na nový most,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři upozorňují, že se průběh prací neobejde bez komplikací. „Ty vznikají v souvislosti s přeložkami inženýrských sítí, jejichž uložení neodpovídá původní projektové dokumentaci. Některé jsou několik let neaktivní. V některých případech není schopný identifikovat kabel ani jeho vlastník. Proto musely být inženýrské sítě po odkrytí nejdříve identifikovány a ověřena jejich nefunkčnost či propojení na přeložené inženýrské sítě. Tento postup je z časového hlediska velmi náročný. I přes složitou situaci by mělo otevření mostu proběhnout v řádném termínu, pokud nenastane další neočekávaná skutečnost,“ vysvětlil mluvčí podniku Petr Chmelař.

Kvůli pracím na přeložení kabelů na nový most dojde ve čtvrtek 24. října k jednodennímu uzavření provizorní lávky. Povodí Moravy upozorňuje, že náhradní trasa povede přes most na ulici Masarykova a doporučuje věnovat pozornost informačním sdělením v okolí lávky a při průchodu počítat s možností zdržení.

„U Envelopy připravujeme položení finálních vrstev cestiček podél břehu, které budou sloužit jako obslužná komunikace, ale také obyvatelům města pro přístup k řece. Celkově se už rýsuje nová podoba nábřeží, do níž se promítá odvedená práce. Po finálním osazení zelení získají obyvatelé Olomouce nejen požadovanou ochranu před povodněmi, ale i moderní volnočasovou zónu nabízející atraktivní prostředí s přístupem k řece. Celé nábřeží doslova ožije,“ doplnil Gargulák.

Scroll to Top