O kaskádě jezer v severních Čechách rozhodne vláda za rok

Hnědouhelné doly na severu Čech se mají proměnit v jedno velké vodní dílo. Po postupném ukončení těžby uhlí by zde mohla vzniknout propojená kaskáda jezer s přečerpávacími vodními elektrárnami. Tuto vizi přijala vláda. Přečerpávací elektrárny by podle ní mohly mít výkon srovnatelný se dvěma jadernými reaktory.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce revitalizací dolů v oblasti efektivně reagovat na sucho. Díky rozsáhlému projektu by také byly významně sníženy negativní následky hornické činnosti v Ústeckém kraji. Ministerstvo již zadalo Palivovému kombinátu Ústí, aby zpracoval studii proveditelnosti s tím, že všechna jezera budou průtočná. Oblast má velký potenciál jako zásobárna vody pro Českou republiku a také jako zdroj energie díky vodním elektrárnám a solárním parkům budovaným na hladině. Pro kraj je propojení jezer prioritou pro příští programové období.

„Diskuse je o tom, zda budou zaplavena pouze tak, že vznikne sestava několika jezer, nebo vznikne ucelené vodní dílo, to znamená, že budou propojena prostřednictvím řeky Bílina, a tím pádem se vytvoří příležitost pro další energetickou výstavbu, ať už přečerpávajících elektráren nebo jiných děl,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj by se propojením jezer dalo efektivně bojovat proti suchu.

„Dnes jasně vidíme na případě vodní plochy Milada, že ve chvíli, kdy by to byla neprůtočná, bezodtoková, bezpřítoková jezera, museli bychom jako stát investovat na doplnění výparu, nabízí se tedy průtočnost, což bude finančně náročné,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Projekt dlouhodobě podporuje premiér Andrej Babiš.

„Obyvatelé Ústeckého kraje by si to zasloužili, protože dopad těžby na jejich život a životní prostředí byl velice negativní. Na druhé straně jsme v situaci, kdy platíme solární tunel, máme zpoždění ve výstavbě jaderných bloků,“ uvedl Babiš. Palivový kombinát Ústí, který území zasažená těžbou spravuje, studii do 30. června 2020 předloží vládě.

Například rekultivace lomu ČSA probíhá průběžně a v současné době je zhruba polovina území upravena. „Pro zbývající území máme schválený plán sanace a rekultivace a připravené finanční rezervy. Jsem rád, že ministr na místě potvrdil, že naše závazky ke krajině zodpovědně plníme a uvědomuje si, že dojde-li k dostatečnému rozšíření plánu rekultivace, bude nezbytné hledat také další finanční zdroje, například z Evropské unie,“ řekl v létě generální ředitel skupiny Sev.en Energy Luboš Pavlas.

Scroll to Top