Chvaletická elektrárna bez platného povolení pro odpadní vody

Ministerstvo životního prostředí zrušilo změnu integrovaného povolení elektrárny Chvaletice, kterou v létě vydal Krajský úřad Pardubického kraje. Elektrárna totiž žádala o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do Labe a o navýšení limitů některých vypouštěných látek.

Podle Laury Haiselové z právnické organizace Frank Bold, která vydané povolení napadla, bude muset krajský úřad zohlednit připomínky České inspekce životního prostředí, přizvat do řízení spolky a obce a bude se muset zabývat vlivem emisí na lidské zdraví a životní prostředí.

„Nikdo s námi nepočítal jako s účastníky řízení. Úřad vydal rozhodnutí, které nabylo právní moci a bylo zveřejněno. My jsme se o něm až pak dozvěděli, přihlásili jsme se jako opomenutý účastník a měli jsme možnost se odvolat,“ uvedla Haiselová.

Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích je třetí největší výrobce elektřiny v Česku s certifikací pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie z domácích zdrojů. Je také nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v Česku a má za sebou rozsáhlou ekologizaci. Čtyři bloky vyrábějí elektřinu, která pokrývá základní spotřebu (24 hodin) i spotřebu ve špičkách (12 hodin) s dynamickým výkonem od 100 do 820 MW.

Scroll to Top