Povodí Vltavy pro vodarenstvi.cz: Připravujeme modernizaci webu

Mediální image a vztahy s veřejností jsou v současné době mimořádně důležité. Na to, jak o sobě informují a dávají vědět vodárenské společnosti, se v další anketě zaměřuje redakce vodarenstvi.cz. Odpovídal Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností Povodí Vltavy.

Jak často společnost aktualizuje svůj informační servis pro zákazníky, veřejnost?

Zejména podle potřeby, jak na podnikovém webu, tak i na účtu Facebook.

Disponujete údaji o čtenosti Vašich internetových stránek? Jste případně s návštěvností spokojeni?

Podnikový web nedisponuje touto funkcí. Z ohlasů a dotazů víme, že veřejnost často vyhledává náš web jako zdroj informací, ale počítáme se zavedením funkce sledovanosti stránek ve chvíli, kdy dojde k jejich modernizaci.

Které sdělovací prostředky k přenosu informací společnost nejčastěji využívá? Jste také aktivní, popřípadě zvažujete prezentaci i na sociálních sítích, jako jsou Facebook nebo Twitter?

Využíváme vlastní webovou stránku a profil na Facebooku, kde máme již vytvořenou stálou základnu 20 000 návštěvníků, dále komunikujeme přímo nebo písemně emailem s novináři a s širokou veřejností prostřednictvím našeho oddělení pro styk s veřejností.

V jakém množství a s jakou periodicitou společnost vydává tištěné magazíny?

Vydáváme časopis pro zaměstnance podniku, zpravidla čtyřikrát ročně.

Tlačí Vás v něčem v oblasti mediální prezentace lidově řečeno bota? Chystáte v tomto směru inovace do budoucna?

Připravujeme novou podobu podnikového webu, který je již zastaralý.

Na území o celkové rozloze 28 708 kilometrů čtverečních spravuje Povodí Vltavy více než 22 000 kilometrů vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 533 kilometrů významných toků, přes 12 000 kilometrů drobných toků a dalších více než 4 300 kilometrů neurčených drobných vodních toků.

Scroll to Top