Pokuta 150 tisíc pro LB MINERALS

Inspektoři České inspekce životního prostředí v Plzni potrestali firmu se sídlem v Horní Bříze za to, že nakládala s podzemními vodami v rozporu s povolením. Navíc dostala sankci pět tisíc korun, protože pravidelně nesledovala jakost vypouštěných odpadních vod.

„V červnu a červenci 2017 odebrala společnost LB MINERALS 2 896 kubíků podzemní vody z vrtu KaH-1 v rozporu s rozhodnutím, které vydal Městský úřad Kralovice. Tím porušila zákon o vodách. Firma také nedodržela jednu z povinností stanovených povolením pro provoz biologické čistírny odpadních vod, a to sledovat jakost vypouštěných odpadních vod na odtoku v pravidelném intervalu. Podle zákona je ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, povinen měřit míru jejich znečištění v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu,“ řekla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni Petra Horčicová.

LB MINERALS vyrábí kaolin a pro zásobování areálu provozu v Kaznějově společnost využívá tři zdroje podzemních vod. Splaškové odpadní vody z areálu společnosti a z přilehlé administrativní budovy další firmy jsou sváděny na biologickou čistírnu, která stojí v dolní části areálu a je provozována samotnou společností.

 

Scroll to Top