ČIŽP rozhodla o zastavení provozu čistírny v Březhradě

Na základě zpráv z místních šetření kontrolních orgánů, a především vydaných správních rozhodnutí, poukazuje město Hradec Králové na to, že provozovatel zařízení nakládal s odpadními vodami v rozporu se zákonem. Navíc mu nebyla prodloužena platnost povolení. Podle inspekce opravdu došlo k závažnému porušení závazných podmínek provozu. Provozující společnost Purum se odvolala, rozhodnutí není pravomocné.

Podle Hradce Králové provozovatel od 12. února vypouští odpadní vody nelegálně a dochází k závažnému ohrožení životního prostředí. Součástí podnětu k zastavení provozu byla také výzva k zahájení řízení o udělení sankcí za její nelegální provoz. Na konci roku 2017 také ministerstvo životního prostředí zrušilo povolení ke zpracování nebezpečných odpadů. To paradoxně vydal Krajský úřad v Hradci Králové. Podle ministerstva byl jeho postup úřadu nestandardní a nezákonný.

Společnost Purum chtěla v březhradské čistírně v areálu bývalého masokombinátu zpracovávat nebezpečný odpad, který zahrnoval těžké kovy, kyseliny nebo minerální oleje. Proti tomu se vyslovili například VaK Pardubice, odbor životního prostředí hradeckého magistrátu nebo Inspekce životního prostředí, která nedoporučila uvést čistírnu do provozu kvůli tomu, že oblast na pravém břehu mezi Labe mezi Hradcem Králové a Pardubicemi je významným zdrojem a zásobárnou podzemní vody. Oblast je velmi citlivá z hlediska možné kontaminace.

Scroll to Top