Jablonec pořídil kontejnery na tuky

V Jablonci nabídli obyvatelům řešení v podobě nových sběrných nádob. Šedé nádoby se nachází ve všech pěti sběrných dvorech, na Proseči i v ulicích Smetanově, Belgické, Želivského a Dalešické.

„Zbytky olejů a tuků je nejprve nutné slít do plastové nádoby s těsnícím uzávěrem, ideálně do PET lahve. Do nádob nepatří minerální oleje, tedy motorové, převodové či hydraulické, maziva a kapaliny. Ty se odevzdávají jako nebezpečný odpad ve sběrném dvoře nebo při ambulantních svozech,“ řekla Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství jabloneckého magistrátu.

Vyléváním olejů ze smažení a tuků do WC totiž dochází mnohdy k až havarijnímu stavu kanalizace. „Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní většina lidí běžně vylévá. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. Některá města jsou v tomto ohledu velmi odpovědná a pomáhají problém řešit instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány při výrobě energie nebo paliv,“ opakovaně zdůrazňuje například ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Komplikace způsobují rovněž zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si lidé neměli plést ani s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla. „Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. My pak musíme na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových deratizacích jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ doplnil Tlolka.

Scroll to Top