Podpora čtyřem obcím Zlínského kraje

Rada Zlínského kraje doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z programu Podpora vodohospodářské infrastruktury čtyřem obcím.

„Ke schválení předkládáme dotace 8 780 000 korun v následujícím členění: 117 000 korun pro obec Salaš na část vodovodního řadu, 8 059 000 korun pro obec Dolní Bečva na prodloužení splaškové kanalizace; 553 000 korun pro Zádveřice Rakovou na vodovod v katastru obce Raková a 51 000 korun pro obec Brusné na vykopání studny pro zásobování obce,“ sdělila krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková..

Kraji by také měla významně pomoci přehrada Vlachovice. Hejtmanstvím je vybudování vodního díla vnímáno jako strategická zásobárna do budoucna. „Plánované dílo je potřeba chápat nejen jako samotnou nádrž, ale jako komplexní soubor dalších staveb a opatření, které společně pomohou zajistit hlavní účel nádrže, jež má sloužit zejména jako zásobárna vody pro vodárenské účely, ale také pro potřeby zemědělství a průmyslu či jako ochrana před povodněmi. Pevně věřím, že vodní dílo Vlachovice bude vzorovým příkladem toho, jak se dá skloubit výstavba nádrže se zájmy životního prostředí a také se zájmy obyvatel okolních obcí,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Scroll to Top