Letní dvojčíslo časopisu SOVAK

Na titulní straně letního dvojčísla časopisu SOVAK je fotografie z obnovy přivaděčů prameniště Úpravny vody Nebanice. Podrobnější informace o stavbě se dozvíte v úvodním článku.

Kontinuální multiparametrický monitoring kvality pitné vody vstupující do pražské sítě usnadňuje práci Pražským vodovodům a kanalizacím. Výhody nasazení měřicího zařízení shrnul článek Zuzany Novákové, Jany Zuzákové, Veroniky Vlachové a  Bohdany Tláskalové. Na posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou z pohledu provozovatele se zaměřil článek Tomáše Hlouška, Jiřího Paula a Petry Paškové. Příspěvek zazněl na konferenci SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací 2018 v Brně.

Největším tuzemským vodohospodářským setkáním je výstava VODOVODY–KANALIZACE 2019, kterou uspořádal SOVAK ČR 21. až 23. května 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech. V souboru článků je zachycena výstava a bohatý doprovodný program.

Zájemci o historii ocení příspěvek o úpravně vody v Brně-Pisárkách, jejíž stavba započala v roce 1869.

Zástupci SOVAK ČR v EurEau připravili informaci z květnových zasedání, kterých se zúčastnili.

V rubrice Z regionů své aktivity také představily Jihočeský vodárenský svaz, AQUA SERVIS, Vodohospodářská a obchodní společnost, ČEVAK, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, ENERGIE AG BOHEMIA, Pražské vodovody a kanalizace a Ostravské vodárny a kanalizace.

Inspirovat se lze dvěma články s poznatky ze zahraničí. První z nich přibližuje možnosti potlačení turbulence při průtoku potrubím a vychází z poznatků výzkumníků z Rakouského ústavu pro vědu a technologii Institute of Science and Technology Austria. Druhý článek na příkladu německé čistírny odpadních vod Geiselbullach u Mnichova představuje problematiku termické hydrolýzy za vyhnívacími nádržemi. Co vše dvojčíslo časopisu zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Více k novému číslu zde.  

Scroll to Top