Dvacetimilionová investice do českobudějovické čistírny

Půl století je v provozu čistírna odpadních vod v Českých Budějovicích. Město ji jako vlastník pravidelně modernizuje. Letos na její rekonstrukci uvolnilo dvacet milionů. Při opravě původní technologie odvodnění kalu dojde k výměně a doplnění strojního zařízení čistírny.

„Součástí díla za 23,7 milionu korun je také obnova čerpací techniky, části elektroinstalace a automatického systému řízení technologických procesů. Postupně se budou vyměňovat všechna původní čerpadla kalu na odvodnění s možností vzájemného přepojení na kterýkoliv výtlak,“ vypočetl náměstek primátora Petr Holický a dodal, že současně bude dokončena rekonstrukce komunikačních kabelů v areálu.

K rozšíření a modernizaci zařízení došlo podle vodohospodářů v letech 1989 – 1995, k intenzifikaci v období 1999 – 2001 a celková obnova areálu čistírny po povodni se realizovala v letech 2002 – 2003. Jejím provozovatelem je společnost ČEVAK. Ta se bude minimálně do roku 2027 starat o dodávku pitné vody v Českých Budějovicích. Pro městskou kasu to znamená přísun zhruba dvou miliard korun. Značná část peněz se vrátí do obnovy infrastruktury.

Scroll to Top