Brno se zaměřuje na efektivní využití dešťovky

Snížit množství dešťové vody v kanalizaci a najít pro ni lepší využití chtějí starostové brněnských městských částí i samotný magistrát. Ve veřejném prostoru kvůli tomu vznikají různé prvky, díky kterým se srážková voda lépe vsakuje do podloží, nebo se naopak hromadí a používá jinde.

Takzvaný průleh vypadá jako zatravněný příkop. Jde však o o promyšlené opatření, vsakuje se do něj totiž dešťová voda dopadající na vedlejší parkoviště. „Je tam vrstva hlíny, pak geotextilie a pod ní dvě vrstvy štěrkové frakce, které se nesmí hutnit. Pod štěrkem je pak perforovaná roura, do které voda postupně natéká,“ uvedla mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová.

Opatření se stále více objevuje v nových zástavbách, protože z nařízení brněnského magistrátu u nich nesmí být odtok dešťové vody větší než deset litrů za sekundu na hektar. „Pětadvacet procent odpadní vody, která doteče do čistírny, je voda srážková nebo voda balastní. Cílem těchto opatření je právě toto množství snižovat,“ pokračovala Hermanová.

Například v Novém Lískovci dešťovou vodu zachytávají uprostřed sídliště díky biotopu, do kterého se voda dostává ze střech okolních panelových domů. „Je to ze tří střech. Původní plán byl ze čtyř, čtvrtá se nám technicky nepodařila vyřešit. Ale ukazuje se, že i ty tři, což je asi 6 800 metrů čtverečních, dobře fungují,“ doplnila starostka Nového Lískovce Jana Drápalová.

Brno řeší také revitalizaci řek a dalších vodních ploch

Město se připravuje kromě rozsáhlých úprav dvou největších brněnských řek, Svratky a Svitavy, také na revitalizaci povodí Staré Ponávky. Akce je rozdělena do šesti etap, dvě z nich budou hotovy už v letošním roce. Další čtyři vyjdou město na 80 milionů korun.

„Stavební úpravy, které již probíhají na Staré Ponávce, realizuje Veřejná zeleň města Brna. Konkrétně se jedná o dvě etapy. První se věnuje vytvoření rekreační vodní plochy. Ta bude napájená vodou z Ponávky a na své jihozápadní straně bude mít hráz, která bude volně přístupná a bude vhodná pro posezení. Severozápadní část tohoto rybníčku bude mít přírodní charakter. Druhá etapa bude spočívat ve zpřístupnění řeky lidem. Při ulici Za Mostem je navrhovaná klidová zóna s přístupem k vodě. Proběhne drobná úprava nábřeží a dojde k vybudování schodů vedoucích k řece. Prostor by mohly ocenit především děti, protože bude vhodný ke krmení vodního ptactva “ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

 

Scroll to Top